Φάκελος καλλυντικού προϊόντος και νομοθετική υποστήριξη BEAUTYLAB.

Υπηρεσίες συμβουλής και καθοδήγησης πάνω σε θέματα της Ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας που αφορά τα καλλυντικά προϊόντα.

Προετοιμασία και έλεγχος μακετών, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαίας λίστας συστατικών. Γνωστοποίηση τελικών προϊόντων στον υπεύθυνο Ευρωπαϊκό φορέα (CPNP).

Σύνταξη του απαραίτητου φακέλου πληροφοριών του προϊόντος (PIF) και του τεχνικού φακέλου.

Αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος σύμφωνα με τους κανόνες της νομοθεσίας για τα καλλυντικά EU Regulation 1223/09.

Πιστοποίηση φυσικών/ βιολογικών προϊόντων σε συνεργασία με διακεκριμένους φορείς όπως ICEA, COSMOS, ECOCERT, NATRUE.

Προετοιμασία για ISO και Good Cosmetic Manufacturing Processes.

regulatory-1024x576