Πιλοτικές παραγωγές καλλυντικών στην BEAUTYLAB.

Για την επιτυχή μετάβαση από την εργαστηριακή κλίμακα στην εργοστασιακή. Οι πιλοτικές παραγωγές βοηθούν στην αξιολόγηση και αποφυγή παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχημένη παραγωγή του προϊόντος όταν αυτό μεταφέρεται από τα πλαίσια ανάπτυξης στο εργαστήριο, στην τελική παραγωγή σε εργοστάσιο.

Επιπλέον, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις κρίνουν αναγκαίο να εκτελέσουν πιλοτικές παραγωγές πριν την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος ώστε να παρακολουθήσουν την ανταπόκριση της αγοράς και να βελτιστοποιήσουν την προώθησή του.

Δυνατότητα παραγωγής μικρών batch εως 30 L γαλακτωμάτων σε σύγχρονα μηχανήματα, όπως ομογενοποιητής κενού, ημιαυτόματη γεμιστική μηχανή, ετικετέζα, high shear διασπορέα.

Οι παραγωγικές μας διαδικασίες ακολουθούν τους κανόνες Good Manufacture Process και βρισκονται σε διαδικασία πιστοποιησης ISO 9001/ 22716 και τα υψηλότερα standards ποιοτικού ελέγχου.

pilot-1024x187